Osiąganie celów

SUMIENNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE I UCZCIWOŚĆ

Solidne i przejrzyste wartości są podstawą wszystkich działań Grupy STEGO. Nasze cele w zakresie jakości i polityki środowiskowej firmy zapewniają zrównoważony rozwój i przejrzystość, a także kompleksową satysfakcję klientów, partnerów i pracowników.

Jako międzynarodowa firma postrzegamy różne kultury jako wyraz różnorodności życia. Dlatego w STEGO liczą się ludzie; są oni w centrum naszego myślenia i działania.

Osiąganie celów

SUMIENNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE I UCZCIWOŚĆ

Solidne i przejrzyste wartości są podstawą wszystkich działań Grupy STEGO. Nasze cele w zakresie jakości i polityki środowiskowej firmy zapewniają zrównoważony rozwój i przejrzystość, a także wszechstronną satysfakcję klientów, partnerów i pracowników.

Jako międzynarodowa firma postrzegamy kultury jako różnorodność życia. Dlatego w STEGO liczą się ludzie; są oni w centrum naszego myślenia i działania.

Environmental protection

We feel a deep commitment to our environment. In other words, constantly improving our company means reducing our environmental impact. “Save the planet” is the name of one of our internal projects, whereby all of our departmental managers actively subject the company to continuous review and minimise resource consumption by introducing improvements.

New buildings at STEGO are constructed in accordance with the KfW40 building standard. This energy standard saves resources in the long term and enables us to integrate energy efficiency and environmental protection into our corporate growth. We are, for example, even harnessing renewable energy by using our own photovoltaic system at our company site.

We place great value on sustainability in our products. Our motto is that the company’s resources must be used in a consistent and efficient manner. The objective of conserving resources in the production process is already defined during the product development phase. An example of this is the foregoing of plastic packaging for our products. Sustainable construction ensures that, after their life cycle, our products are easy to dismantle and are therefore recycle.

Social engagement

Our commitment to STEM education involves actively promoting the school subjects of science, technology, engineering and mathematics. With the Calliope education initiative, we are thinking about the youth of tomorrow, today. STEGO has enjoyed a range of education partnerships with schools since 2018. The children learn the fundamentals of programming using “Calliope” miniature single-board computers.

Associations foster community. We regard this as an important social asset. We are active in this area too, and promote the work of associations through sponsorship. Among other things, STEGO has been a long-time sponsor of the “Unicorn” football team from Schwäbisch Hall, repeated winner of the German Bowl football championship.

We also regularly support charitable institutions and projects as well as schools in the region around our company location by making donations.

KODEKS POSTĘPOWANIA

uzupełnienie do naszej polityki jakości
i polityki środowiskowej

Kodeks postępowania STEGO opiera się na międzynarodowych standardach ustanowionych przez ZVEI. Przedstawia on zasady etyczne kierujące odpowiedzialnym postępowaniem naszej firmy. Dobrowolne przyjęcie tego kodeksu służy jako zobowiązanie do aktywnego dzielenia się nim wewnętrznie oraz z naszymi cenionymi partnerami, klientami i dostawcami. Nasze zaangażowanie wykracza poza zwykłą zgodność z przepisami, wyrażając nasze dążenie do przestrzegania najwyższych standardów i budowania zaufania we współpracy.

Certyfikaty ISO

Potwierdzenie naszych wysokich standardów

Jakość jest efektem narzuconego sobie obowiązku. Dlatego firma STEGO wcześnie i konsekwentnie zobowiązała się do przestrzegania uznanych na całym świecie standardów zarządzania ISO. W trosce o dobro naszych klientów, partnerów i pracowników, STEGO niezmiennie stawia najwyższy poziom bezpieczeństwa, minimalizację ryzyka, ochronę środowiska i opiekę zdrowotną jako najwyższy priorytet we wszystkich naszych operacyjnych procesach tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001
ZGODNOŚĆ

MINERAŁY KONFLIKTU

Zgodnie z amerykańską ustawą Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (w skrócie: Dodd-Frank-Act), obecnie tantal, cyna, wolfram, złoto i ich pochodne są klasyfikowane jako "Conflict Minerals" (często określane jako "3TG"). Minerały konfliktowe mogą być wydobywane w wielu różnych miejscach, zwłaszcza w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i krajach z nią sąsiadujących. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) definiuje minerały z regionów ogarniętych konfliktami jako "3TG", niezależnie od miejsca ich wydobycia. Jednakże, zgodnie z zasadą SEC, minerały są "wolne od konfliktów DRK" tylko wtedy, gdy ich wydobycie nie przynosi bezpośrednich lub pośrednich korzyści grupom zbrojnym w objętych konfliktami krajach. Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ("CAHRA") mają szerszy zakres i obejmują wszystkie minerały, nie tylko "3TG". Zachęcamy do pobrania naszej szczegółowej deklaracji dotyczącej minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami w zakładce "Do pobrania".

DOSTAWCA ACHILLES

Skorzystaj z doświadczenia dużej sieci w zakresie zaopatrzenia. STEGO jest członkiem Achilles, jednego z najbardziej renomowanych specjalistów w dziedzinie optymalizacji i bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Nasze członkostwo w Achilles pomaga Twojej organizacji zminimalizować ryzyko w łańcuchach dostaw oraz poprawić wydajność i przejrzystość decyzji dotyczących zaopatrzenia.

Znaczek sieci Achilles w kolorze srebrnym

EU RoHS

Produkty STEGO są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS. Dokumentujemy to w naszej deklaracji zgodności (do pobrania tutaj). RoHS to skrót od "Restriction of Hazardous Substances" i odnosi się do dyrektywy UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa RoHS po raz pierwszy weszła w życie w 2003 roku i od tego czasu była kilkakrotnie aktualizowana. Zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy - przestrzegamy aktualnej wersji RoHS, zapewniając naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo w zakresie zgodności.

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Stego-Gebaeude