Imprint


Odpowiedzialność ZA ZAWARTOŚĆ

STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21
74523 Schwäbisch Hall
Niemcy

Telefon +49 (0)791 95058-0
Telefaks +49 (0)791 95058-45
E-mail info@stego.de

Rejestracja: Amtsgericht Stuttgart, HRB 571579

Numer VAT: DE224416201
DUNS- / D&B-No.: 33 164 2335


Dyrektorzy zarządzający

Elmar Mangold, Michael Dehnert


Warunki użytkowania

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość i materiały zawarte na tej stronie są własnością STEGO Elektrotechnik GmbH. Logo, logo firmy, zdjęcia i projekty na tej stronie mogą być znakami towarowymi i są nieograniczoną własnością ich właścicieli i/lub posiadaczy, a jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej w jakimkolwiek celu jest zabronione.

Zastrzeżenie

Materiały i usługi na tej stronie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej. STEGO Elektrotechnik GmbH nie gwarantuje również aktualności, dokładności i kompletności jakichkolwiek informacji zamieszczonych na stronie. Treści i materiały na tej stronie zostały zebrane przez STEGO z należytą starannością, ale nie można całkowicie wykluczyć błędów i nieprawidłowych danych. Witryna będzie regularnie monitorowana i aktualizowana. Czekamy na Państwa komentarze.

Ograniczenie odpowiedzialności

STEGO Elektrotechnik GmbH zastrzega sobie prawo do ulepszania, modyfikowania lub rozszerzania zawartości i wyglądu strony internetowej w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Pobieranie plików z tej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. STEGO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, wynikające z utraty danych lub przerw w działalności) w wyniku korzystania z tej witryny lub korzystania z materiałów, informacji lub usług z tej witryny lub korzystania z plików pobranych z tej witryny.

Poufność

Wszystkie dane otrzymane od użytkownika za pośrednictwem tej witryny będą uważane za poufne i będą przetwarzane i rejestrowane w celu dostarczenia użytkownikowi informacji lub materiałów, o które konkretnie poprosił.

Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn, które nie znajdują się pod kontrolą STEGO Elektrotechnik GmbH. Firma STEGO nie sprawdziła tych witryn, nie kontroluje ich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których prowadzą łącza, ani za żadne łącza zawarte w witrynach, do których prowadzą łącza, ani za żadne zmiany lub aktualizacje takich witryn. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza jakiejkolwiek formy poparcia przez firmę STEGO. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na którąkolwiek z podlinkowanych stron, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Ogólne

Odwiedzając tę witrynę, użytkownik akceptuje warunki użytkowania wymienione powyżej jako wiążące.